Dopravné podmienky

Pravidlá pre doručenie produktu

Dodanie až domov (do miesta určenia): O dodanie objednaného produktu (produktov) domov môže Zákazník požiadať pri zadaní online objednávky. Na to je nutné uviesť adresu bydliska, resp. miesta pobytu, či sídla právnickej osoby. Jedná sa o dobrovoľne poskytnuté informácie, avšak dodanie produktu bez ich uvedenia nie je možné.
Predávajúci využíva na dodanie produktov prepravnej služby nasledujúcich partnerov: UPS; GLS

Pokiaľ je produkt dodaný prostredníctvom partnera prevádzkujúceho prepravné služby, Predávajúci na základe veľkosti a hmotnosti objednaného produktu určí, ktorý z vyššie uvedených partnerov tento doručí.

V prípade dodania do miesta určenia musí Zákazník počítať s tým, že pre manipuláciu s produktom, ktoré jedna osoba nedokáže bezpečne premiestniť, najmä v prípade produktu nadmernej veľkosti a produktu vyžadujúceho individuálnu alebo zvláštnu manipuláciu, musí vybavenie na manipuláciu s ním, ako aj pracovné silu na to potrebnú, zaistiť sám Zákazník (adresát).

Zákazník zodpovedá za správnosť dodacej a fakturačnej adresy pridanej k jeho profilu v rámci registrácie na E-shope. Prijatím týchto VZP Zákazník berie na vedomie as odkazom na ust. § 26 ods. 3 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, súhlasí s tým, že Predávajúci vystavuje iba elektronickú faktúru, ktorú Zákazník dostane na svoju e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie do E-shopu alebo pri zadaní online objednávky.

Po dokončení online objednávky nie je možné už vo fakturačných a doručovacích údajoch predmetnej online objednávky vykonávať už žiadne zmeny.